Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen via 088 00 20 200 of mailen naar info@cbizz.nl.

Fair Use Policy voor internet en telefonie

1. Inleiding

CBizz hanteert een Fair Use Policy (afgekort tot FUP) voor de internet- en telefonieabonnementen. De FUP is bedoeld om het gebruik van de abonnementen te begeleiden. Bij internet gaat het hierbij om de hoeveelheid dataverkeer; bij telefonie gaat het om de gespreksduur en het aantal belminuten. De techniek is zo ingericht, dat er onder normale omstandigheden geen problemen optreden, zoals overbelasting van het netwerk, overlast voor andere gebruikers of hoge kosten voor CBizz. Als dergelijke problemen door een gebruiker worden veroorzaakt, dan kan CBizz contact met de abonnee opnemen om te adviseren over een ander abonnement of over aanvaardbaar gebruik van het abonnement.

2. Doel van de FUP

De Fair Use Policy beschrijft zo duidelijk mogelijk welke mate van gebruik aanvaardbaar is voor CBizz en welke maatregelen CBizz neemt bij afwijkend gebruik. De FUP past in een breder kader van voorwaarden en policies van CBizz, zoals de Algemene Voorwaarden en de misbruik policy. Deze stukken zijn te vinden op cbizz.nl/klantenservice bij het onderdeel Legal. Als omstandigheden het nodig maken, zal de FUP worden aangepast. Aanpassingen zullen tijdig bekend gemaakt worden.

3. FUP en internet

Overbelasting van het netwerk en overlast voor andere gebruikers kan veroorzaakt worden door individuele gebruikers die via hun verbinding veel grotere hoeveelheden dataverkeer gebruiken dan andere gebruikers via eenzelfde verbinding. De meeste abonnees zullen hun verbinding nooit op die manier gebruiken. Als er toch een hoeveelheid wordt gebruikt die leidt tot klachten van andere gebruikers of tot overbelasting van het netwerk, dan wordt de abonnee in eerste instantie benaderd met een advies over het gebruik van het abonnement. Ook kan de abonnee het advies krijgen om een ‘zwaarder’ abonnement aan te gaan. Als de klant een dergelijk advies niet opvolgt dan kan CBizz de toegang (tijdelijk) blokkeren of kosten in rekening brengen. Uiteraard zal CBizz pas in laatste instantie dergelijke middelen toepassen.

4. FUP en telefonie

Bij bepaalde telefonieabonnementen kan, afhankelijk van het abonnement, ’s avonds en in het weekend of altijd, gratis dan wel onbeperkt gebeld worden gebeld naar vaste nummers in Nederland of het buitenland – maar onder meer niet naar betaalde informatiediensten – op basis van deze Fair Use Policy. Bij dat gratis en onbeperkt wordt verwezen naar deze Fair Use Policy. Zeer massaal gebruik van de abonnementen kan leiden tot overbelasting van de netwerken en tot overlast voor andere gebruikers. Bovendien leidt dergelijk massaal gebruik tot hoge kosten voor CBizz. ‘Gratis’ en ‘onbeperkt’ betekent hier, dat de abonnee bij niet extreem gebruik van telefonie niet wordt belemmerd in het gebruik. De meeste abonnees gebruiken hun verbinding zo dat er geen overbelasting van het netwerk, overlast voor andere abonnees of zeer hoge kosten voor CBizz ontstaan. Bij abonnees die de dienst wel bovenmatig gebruiken, kan CBizz een aantal maatregelen nemen. CBizz baseert zich hierbij op de gespreksduur per maand. Het gaat hier om het bellen naar vaste nummers in Nederland of het buitenland. De klant kan de gespreksduur naderhand inzien op facturen met belspecificaties. Bij bovenmatig gebruik wordt een abonnee in eerste instantie benaderd met een advies over het gebruik van het abonnement. Ook kan de abonnee het advies krijgen om een ‘zwaarder’ abonnement aan te gaan. Als de klant een dergelijk advies niet opvolgt kan CBizz de toegang (tijdelijk) blokkeren of gesprekskosten alsnog in rekening brengen. Uiteraard zal CBizz pas in laatste instantie dergelijke middelen toepassen.

5. Afsluitend

De beoordeling van het gebruik gebeurt geheel door CBizz. De FUP wordt in de Algemene Voorwaarden van CBizz B.V. genoemd in artikel 14.5. Andere artikelen die hiermee te maken hebben zijn 13.2 en 13.3. De hier beschreven maatregelen beperken andere rechten van CBizz om eventueel geleden schade te verhalen niet.