Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen via 088 00 20 200 of mailen naar info@cbizz.nl.

Privacyverklaring van CBizz

Deze verklaring is van belang voor alle klanten die een of meer producten of diensten afnemen van CBizz (internet, digitale telefonie of andere zakelijke diensten). In deze privacyverklaring geeft CBizz aan hoe we met uw persoonlijke of bedrijfsgegevens omgaan. We zijn wettelijk verplicht om u te informeren over hoe we met uw ‘verkeersgegevens’ omgaan (wat dat voor gegevens zijn wordt verderop uitgelegd). Door middel van dit bericht wil CBizz voldoen aan die verplichting. Dit is geen juridisch document. Het is informatief bedoeld.

Consumenten en bedrijven vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun gegevens. Belangrijke aspecten van de privacy zijn wettelijk geregeld in de Telecommunicatiewet en in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. CBizz heeft in de Algemene Voorwaarden bepalingen opgenomen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om een dienst te kunnen leveren en factureren hebben we bepaalde gegevens van u persoonlijk of van uw bedrijf nodig. Wij vragen daarbij alleen om gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst uit te kunnen voeren. De Algemene Voorwaarden bieden ons de mogelijkheid om, als u daar toestemming voor hebt gegeven, uw gegevens aan anderen door te geven.

Tijdens het gebruik van onze internet- en telefonieproducten houden we bepaalde gegevens bij. Ook hier gaat het om gegevens die we nodig hebben voor de dienstverlening. Dit zijn de zogenaamde verkeersgegevens, gebruikt voor “het overbrengen van communicatie over een elektronische communicatienetwerk of voor de facturering ervan”. Wij bewaren die gegevens drie maanden (internet) of zes maanden (telefonie). We geven de gegevens alleen door aan anderen als we een wettelijke verplichting hebben. Het gaat ons er daarbij niet om te weten wat u precies doet met internet of telefonie. Het gaat bij internet om gegevens over uw toegang tot internet en de hoeveelheid dataverkeer en bij telefonie om de informatie over de gesprekken. Deze gegevens gebruiken we bijvoorbeeld als er klachten zijn over de verbinding en om het gebruik af te kunnen rekenen of de betreffende Fair Use Policy toe te kunnen passen. Verder bewaken we de omvang van het verkeer van uw internet homepage en de omvang van uw internet mailbox. We registreren echter niet zaken als uw surf- en e-mailgedrag.

U dient zich wel te realiseren dat anderen op internet mogelijkheden hebben om van alles te registreren, zoals uw bezoeken aan websites. CBizz is terughoudend om u te benaderen met marktonderzoeken. We kunnen u overigens wel benaderen met informatie over onze producten.

31 maart 2010
CBizz Diensten B.V.