Heeft u vragen?

Heeft u een vraag of u wilt contact met ons opnemen?
Stuur ons een e-mail

Persbericht gebruiken?

Geeft het door op ons
servicenummer:
088 00 20 200

Samenwerking aanleg glasvezelnetwerk Maassluis

Samenwerking aanleg glasvezel bedrijventerrein Nieuwe Waterweg Maassluis - 3 augustus 2013

Technisch Bureau Dahlman (van origine specialist op het gebied van filtratiesystemen), Holland Diesel Maassluis (levering en reparaties van motoren, transmissies en assen) en CBizz (internetprovider) zijn verheugd te kunnen melden dat deze bedrijven overeenstemming bereikt hebben ten aanzien van de aanleg en de exploitatie van één glasvezelnetwerk.
Holland Diesel MaassluisDahlman

Technisch Bureau Dahlman en Holland Diesel Maassluis hebben begin dit jaar samen een onderneming opgericht (GlasVezel Maassluis) en waren -net als CBizz- voornemens een glasvezelnetwerk op het bedrijventerrein Nieuwe Waterweg in Maassluis aan te gaan leggen.

In samenspraak met wethouder Eitjes van de gemeente Maassluis hebben de partijen zich gebundeld tot één initiatief. Concreet betekent dit dat CBizz de glasvezelactiviteiten van Technisch Bureau Dahlman en Holland Diesel Maassluis  overneemt en daar extra mogelijkheden aan gaat toevoegen, waardoor er een kwalitatief hoogwaardige infrastructuur op het bedrijventerrein Nieuwe Waterweg in Maassluis (en het nieuwe bedrijventerrein De Dijk) gaat komen.

De komende weken worden alle deelnemers van het initiatief GlasVezel Maassluis benaderd door CBizz met een nieuwe aanbieding en eind augustus / begin september zullen Dahlman, HDM en CBizz, samen met de wethouder een inloopmiddag organiseren waarbij alle bedrijven van het bedrijventerrein Nieuwe Waterweg nader geïnformeerd worden.