Heeft u vragen?

Heeft u een vraag of u wilt contact met ons opnemen?
Stuur ons een e-mail

Persbericht gebruiken?

Geeft het door op ons
servicenummer:
088 00 20 200

Start aanleg glasvezel bedrijventerreinen Schoonhoven

Glasvezelnetwerk Schoonhoven komt in de grond, ondernemend Schoonhoven klaar voor de toekomst - 1 juli 2014

Met de ondertekening van een contract met CBizz is VSE Industrial Automation een van de eerste Schoonhovense ondernemers die een aansluiting op het glasvezelnetwerk zal krijgen. VSE is een expert in motion control in de industriële automatisering en juicht, mede gelet op hun bedrijfsvoering, de aanleg van een glasvezelnetwerk al geruime tijd toe.

Het initiatief vanuit de Ondernemerskring Schoonhoven om zich hard te maken voor de aanleg van een glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen van Schoonhoven is door veel ondernemers positief ontvangen. Na inventarisering bleken de partijen Rekam en CBizz de meest aantrekkelijke partijen om de aanleg van het glasvezelnetwerk in Schoonhoven te realiseren. Rekam wordt de eigenaar van het fysieke netwerk en draagt zorg voor de aanleg van het tracé. CBizz zal over dit netwerk de partij zijn die de diensten aanbiedt. Mede door de cofinanciering vanuit de gemeente Schoonhoven kunnen de Schoonhovense ondernemers gebruik maken van een aantrekkelijke aanbieding voor aansluiting op het netwerk.

Naast de ondertekening van VSE zijn er diverse andere bedrijven – onder andere DesignPro, Kluswijs, WB accountants – die inmiddels contracten hebben afgesloten.

De heer R. Keijzer, accountmanager CBizz: “De samenwerking met de Rekam en de Ondernemerskring Schoonhoven past prima binnen de bedrijfsfilosofie van CBizz. CBizz wil ondernemers de aandacht geven die zij verdienen, met dienstverlening op maat en een persoonlijke en servicegerichte aanpak. De aanleg van het fijnmazige glasvezelnetwerk in Schoonhoven is een goede aanvulling op de al bestaande infrastructuur van CBizz.”

VSE aangesloten op het glasvezelnetwerk
Wethouder Matheij feliciteert Wouter Bakker van VSE met hun aansluiting op het glasvezelnetwerk