Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen via 088 00 20 200 of mailen naar info@cbizz.nl.

Pieter Sneep,
Algemeen directeur Ultro international en voorzitter
ondernemersvereniging Schiedam Havens.

 

“Je moet proberen een A1 locatie te blijven”

Ultro is producent en importeur van materialen voor signing, routing en communicatie en gevestigd op bedrijventerrein Vijfsluizen. Algemeen directeur en oprichter Pieter Sneep is naast het werk voor zijn onderneming, zeer actief in het bedrijfsleven in Schiedam. Als voorzitter van de ondernemersvereniging Schiedam Havens is hij nauw betrokken bij ontwikkelingen op de bedrijventerreinen Vijfsluizen, Wilhelminahaven en Havenstraat en probeert hij ondernemers bij elkaar te brengen. Bij de aanleg van het CBizz glasvezelnetwerk op Vijfsluizen, was hij een belangrijke schakel tussen de ondernemers en CBizz.

“Het voordeel van een goede ondernemersvereniging is dat je alle contacten met de bedrijven hebt. Hierdoor zijn we heel aantrekkelijk voor een partij als CBizz.”

Als voorzitter moet hij het eigenbelang even opzijzetten en denken vanuit het collectief. “Ik had zelf als ondernemer niet direct een urgentie voor een glasvezelnetwerk, maar vanuit het oogpunt van het bedrijventerrein zag ik dat wel. De ondernemersvereniging kon hierin een goede rol spelen als spreekbuis richting de ondernemers met de informatie die we van CBizz aangereikt kregen. Ons advies was hierin: laten we het nu doen, dan zijn we klaar voor nieuwe ontwikkelingen en aantrekkelijker als gebied. Je moet dus eigenlijk een voorschot op de toekomst nemen en niet tot de laatste cent gaan uitrekenen of je het nu wel of niet moet doen. Gewoon hup, we gaan ervoor!”

Vijfsluizen is als bedrijventerrein Europees bekend aan het worden. “We zijn een maritiem cluster dat behoorlijk de Rotterdamse Haven ondersteunt. Je vindt hier bedrijven als ingenieursbureaus tot de echte maak industrie. Of het nu in de offshore is, windmolens of bedrijven die eromheen fladderen, ze zitten hier allemaal. Ondernemingen kloppen nu vanzelf aan de deur om zich hier te vestigen. Die willen dit ook meemaken, die willen tussen hun klanten zitten. Als zo’n bedrijf de keuze heeft uit 3 bedrijventerreinen, waarvan er 2 geen glasvezel hebben, dan heeft dat terrein met glasvezel toch echt wel een streepje voor.”

Het enthousiasme voor glasvezel was er niet direct bij alle ondernemers. “Bedrijven leggen het vaak op de stapel ‘kijk ik morgen wel even naar’, dus we moesten er aardig aan trekken. Je moet de ondernemers enthousiasmeren door ze in de toekomst te laten kijken. Het is niet ‘een kwartje erin, 30 cent eruit’. Je moet dingen doen om het terrein om niveau te houden.
Je moet het in de collectiviteit zien te behalen en je moet met elkaar proberen een a1 locatie te blijven.”

Tot slot geeft Pieter nog een advies aan bedrijventerreinen die overwegen glasvezel aan te leggen. “Doe het uit oogpunt van collectiviteit. Als je samen iets wilt bereiken, juich ik het van harte toe. Ga eens om de tafel met een partij als CBizz. Zij hebben de ervaring en expertise om het mogelijk maken.”

Bent u op zoek naar een partner voor de collectieve aanleg van een glasvezelnetwerk op uw bedrijventerrein? Vraag dan nu meer informatie aan.

Voor ondernemers die meer willen weten over de mogelijkheden van glasvezel op Vijfsluizen heeft CBizz een aparte pagina op haar website gemaakt met daarop de voordelen en de beschikbare abonnementen.